מרפסות תלויות

תקנות התכנון והבנייה
בעקבות חוק חדש לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים), התשנ"ב - 1992 בהן נקבע כי ניתן לתת היתר לבניית מרפסות בשטח של 12-14 מ"ר ללא צורך בזכויות בנייה. על פי התיקון החדש במידה ואושרה תכנית בסמכות הועדה המקומית לאחר 1.1.2010 עדין ניתן יהיה לתת היתר לבניית מרפסות בשטח של 12-14 מ"ר  ללא צורך בזכויות בניה נוספות גם אם המרפסת מקורה בגובה קומה אחת. כלומר ניתן יהיה להוסיף מרפסות בכל הקומות ללא צורך בזכויות בנייה נוספות.
בשנים האחרונות גוברת מאד גם התופעה של בניית מרפסות בבניינים ישנים ביוזמת הדיירים – גם לטובת הנאת בני הבית וגם בשל השבחת הדירה. השמאי ועורך מחירון הדירות לוי יצחק מעריך, כי ערך דירה עולה בעקבות בניית מרפסת בשיעור של 10-15%, אם כי בשוק הדירות מדברים על אחוזים קטנים יותר – 5%-10%. כלומר, דירה בשווי 1 מיליוני שקלים, שוויה יעלה בכ-100 אלף שקל.
גודל המרפסת -
ברוב הרשויות העירוניות מאשרים בנייה של מרפסת עד גודל של 10% משטח הדירה ועד 14 מ"ר, לפי השטח הגדול יותר מביניהם.
במקרים שבהם יש לדיירים אחוזי בנייה שלא נוצלו, העיריה עשויה ללכת לקראתם בגודל המרפסת ולאשר תוספת של כמה מטרים רבועים.
עלויות -  
ההערכה היא שעלות בנייה  למ"ר מרפסת היא כ-6,000 ₪, כך שעלות ההקמה של מרפסת בשטח 12 מ"ר תסתכם בכ-72 אלף ₪